Regulamin Sklepu internetowego ENTIE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.entie.pl .Właścicielem sklepu internetowego jest firma ENTIE Irena Nowicka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca prowadzenia działalności: ul.Graniczna 30, 96-100 Skierniewice i adres do doręczeń:ul. Batorego 2, 96-100 Skierniewice. NIP 836-159-03-75, REGON 101770659 adres poczty elektronicznej: entie.sklep@wp.p., numer telefonu: + 48 506 812 390

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

3.Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.Zamówienia w sklepie można składać przez:

-Sklep internetowy
-Telefonicznie: 506 812 390
-Email:entie.sklep@wp.pl

Zamówienia internetowe oraz mailowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Telefoniczne w godzinach otwarcia sklepu pn-pt: 10-18 oraz sobota 10-14.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).
4.O łącznej kwocie Zamówienia wraz z podatkami , a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
5.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym .
5.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji.

5.3.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7.Zamówienia potwierdzonego Klient nie może anulować. Zamówienie może zostać anulowane przez sklep jeżeli Klient nie odbierze lub nie zapłaci za produkty w przeciągu 7 dni od daty zamówienia.
8. Sklep Taneczny ENTIE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości. Klient zamawiający otrzyma informację o takiej sytuacji.
9. Błędnie wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.
10. Zamówienia złożone w dni poprzednie po godzinie 11:00, w sobotę, niedziele oraz dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

III.DOSTAWA, TRANSPORT I ODBIÓR

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką listową, przesyłką realizowaną przez paczkomaty InPost lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy wynoszą:

a)przesyłki dostarczane Przez Pocztę Polską – List priorytetowy, polecony – 8,80 zł., paczka – 13 zł. (przy tych opcjach brak jest możliwości zapłaty przy odbiorze),

b) przesyłki realizowane przez InPost -9,30 zł.( brak możliwości płatności przy odbiorze),

c)  przesyłki realizowane przez firmę kurierską Fedex 16,50 zł. ( możliwość płatności przy odbiorze).

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.Zamówiony towar, zostanie wysłany niezwłocznie pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 1-15 dni roboczych ( w zależności od rodzaju zamawianego towaru i wybranej przesyłki) od daty potwierdzenia zamówienia (przesyłka pobraniowa) lub od chwili zaksięgowania wpłaty (zamówienia opłacane przelewem). Zamówienia towaru szytego na miarę zostanie zrealizowane w zależności od złożoności zamówienia od 2 do 4 tygodni.

4. W przypadku braku towaru na magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony zamawiającego wydłużonego czasu realizacji, ma on prawo do anulowania Zamówienia

5.Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem: ul. Batorego 2, 96-100 Skierniewice. W dniach:

poniedziałek,wtorek,środa,piątek od 10:00 do 18:00,

czwartek od 09:00 do 17:00,

sobota od 10:00 do 14:00. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

IV. METODY PŁATNOŚCI
1 Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Zamówienie:

Płatność gotówką i kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
Przelewem na numer konta bankowego , PKO BP S.A. 32 1020 4580 0000 1402 0147 2364
Płatnością w systemie Przelewy24,
Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką i kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, płatności przelewem,płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Brak odebrania towaru nie powoduje unieważnienia umowy sprzedaży zawartej w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Obowiązuje ona nadal i strony są obowiązane nadal ją wykonać, tj. sprzedawca powinien wydać towar, a kupujący zapłacić cenę i go odebrać.Sprzedawca może domagać się od klienta zapłaty ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki, tj. może żądać należytego wykonania umowy sprzedaży. Dodatkowo ma prawo domagać się także wynagrodzenia za poniesioną szkodę (koszt przesyłki zwrotnej), tj. żądać należytego wykonania umowy sprzedaży i naprawienia szkody wynikłej z nienależytego jej wykonania.

V.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie towaru.
2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas ( e-mail entie.sklep@wp.pl, lub pocztą na adres ENTIE Irena Nowicka ul. Batorego 2, 96-100 Skierniewice) o swojej decyzji, o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe, lub wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej poprzez formularz kontaktowy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie wiadomości e-mail.

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
6.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
8.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

9.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
10.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10.3w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w tym stroje szyte na wymiar.

10.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

10.5 w której klient dokonuje zamówienia  drogą telefoniczna lub e-mailową i zamawia towar ,którego nie ma aktualnie na stanie sklepu ENTIE, a który jest sprowadzany specjalnie pod to Zamówienie.

10.6 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VI REKLAMACJA PRODUKTU
ENTIE jako Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określone jest to powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.( art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego)
1.Wszelkie reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta:
-osobiście w sklepie stacjonarnym ENTIE:ul. Batorego 2, Skierniewice;
– pisemnie na adres:ul. Batorego 2, 96-100 Skierniewice.
– e-mailem na adres: entie.sklep@wp.pl
-w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.
2. Klient zobowiązany jest podać w opisie reklamacji: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
ENTIE ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
3. Jeżeli ENTIE nie jest producentem towarów nie ponosi odpowiedzialności za towar. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje prawo do uzupełnienia, zmienienia bądź usunięcia danych osobowych.
Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację regulaminu.
Szczegółowe czynności związane z realizacją zamówienia nie wymienione powyżej, są opisywane w pozostałych częściach serwisu i stanowią część regulaminu

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ENTIE, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ENTIE.

Pin It on Pinterest

Share This